Innovationer och samhället kalle  

Innovativ och miljövänlig belysning

Har du någon gång funderat över belysningen i offentliga miljöer och hur den kan förbättras? Det har företaget Light by Sweden gjort. De har nämligen tagit fram effektiv och snygg LED-belysning för ändamålet. Här berättar vi mer om det och varför LED är en bra innovation.

Miljövänligare belysning för offentliga miljöer

I många offentliga miljöer behövs stark och effektiv belysning. Det är något som lightbysweden.com har tänkt mycket på. Tidigare användes nämligen lysrör med farligt kvicksilver i ofta för att belysa offentliga lokaler, något som tyvärr har stor miljöpåverkan. Vanliga miljöer som den typen av belysning användes i var till exempel i sjukvården, i idrottshallar och i andra offentliga lokaler. Man kan då lätt förstå att det gick åt en hel del lysrör. Människan är dock en innovativ natur och har länge försökt att hitta lösningar på det problemet. Det är också just en sådan lösning som man arbetar med på Lights by Sweden. Här gör man belysning för offentliga miljöer med hjälp av LED-belysning. Man lägger med andra ord de gamla och miljöfarliga belysningsalternativen på hyllan.

Därför är LED-belysning bra

LED är en förkortning för Light Emitting Diode och syftar till att lampan innehåller lysdioder. Den skiljer sig med andra ord från glödlampan som innehåller glödtrådar. Trots att vi rätt nyligen har börjat använda LED-belysning i stor skala så är innovationen faktiskt inte speciellt ny. Lampor av den här typen uppfanns redan på 1920-talet men blev inte populära då och försvann i skuggan av glödlamporna.

De stora fördelarna med LED-belysning är att lamporna på grund av lysdioderna inte blir så varma. Det gör att det är en mycket säkrare typ av belysning. En LED-lampa håller också mycket längre än en glödlampa, faktiskt så mycket som 30 till 40 gånger längre. Det gör att lampor av den här typen är mycket mer miljövänliga än lampor med glödtrådar. De är naturligtvis också mycket bättre för miljön än lysrör som innehåller kvicksilver.

Vikten av bra val för en bättre framtid

Idag står vi som alla vet inför en miljökris. Jorden klarar helt enkelt inte av de påfrestningar vi utsätter den för. Som tur är är människan anpassningsbar och försöker hitta lösningar på de problem vi står inför. Innovationer som bättre och miljövänligare belysning för offentliga miljöer kan kanske tyckas vara en liten smula i allt det som behöver göras. Det är dock viktigt att tänka på att många olika insatser tillsammans bygger framgång. Tänk dig att alla offentliga miljöer skulle byta ut sina lysrör mot den här typen av mer miljövänlig belysning. Det skulle betyda att mycket mindre farligt kvicksilver skulle läcka ut i naturen. Det skulle också bli mycket mindre avfall eftersom LED-lamporna håller mycket längre än traditionell belysning. Idag är det som tur är vanligt att använda LED-lampor i privata hem. Många ser fördelar med den energisnåla lampan och saknar inte den gamla glödlampan alls. När företag som Lights by Sweden kommer med nya och snygga lösningar för LED-belysning blir det dessutom enklare att använda sig av dem i offentliga miljöer, något som är mycket tacksamt.