Innovationer och samhället kalle  

Innovationer inom hälsa och sjukvård

Att undvika sjukdomar och hälsoproblem har stor betydelse för livskvalitet hos den enskilda människan. En frisk och hälsosam befolkning är också nödvändig för att ett samhälle ska kunna utvecklas och blomstra. Under hela den mänskliga historien har det kommit nya innovationer som har förbättrat hälsan.

Penicillinet – en revolution inom sjukvården

En av de mest avgörande innovationerna är upptäckten av penicillinet. Det var forskaren Alexander Flemming som år 1928 av en slump upptäckte denna typ av antibiotika. Genom upptäckten av penicillin blev det möjligt att bota livshotande sjukdomar som orsakats av bakterier. Det ledde till att infektioner som tidigare varit en dödsdom istället kunde behandlas på ett enkelt sätt.

Radon – den osynliga faran

Något som också har haft stor betydelse för människors hälsa är insikten om att osynlig strålning kan leda till hälsoproblem. Exempelvis radon är ett ämnen som kan leda till cancer hos människor. Radon finns naturligt i marken och även i vissa byggmaterial. I låga doser är strålningen inte farlig men i högre kan det på sikt leda till en hälsofara. Genom att göra en radonmätning i hemmet går det enkelt att avgöra om strålningen är för hög. Radea erbjuder radonmätningar av inomhusluft på tre sätt. Långtidsmätning, snabbmätning eller hembesök. Välj det som passar dig bäst. Att sänka alltför höga halter av radon är viktigt för att undvika hälsoproblem i framtiden Ofta brukar åtgärderna vara relativt enkla och det kan räcka med att förbättra ventilationssystemet. Något som Radea kan ge dig råd om.

Vaccin – effektivt i förebyggande syfte

Vaccinet är en innovation som har haft mycket stor betydelse för den mänskliga utvecklingen. Allvarliga sjukdomar som smittkoppor, polio och stelkramp har alla effektivt bekämpats med vaccin. Idag erbjuds barn och vuxna vaccinering inom den allmänna sjukvården, ofta gratis. Vissa vaccin behöver du endast få en gång medan andra behöver en påfyllnadsdos efter några år.

Förståelsen av hälsosamma vanor

Även den ökade förståelsen för att ha en hälsosam livsstil har betytt mycket för framsteg inom hälsa och sjukvård. Genom forskningsstudier som visat att träning och nyttig kost kan förebygga ohälsa kan varje enskild individ på egen hand undvika livsstilssjukdomar.