Innovationer och samhället kalle  

En oviss väg

Behov och begär är två begrepp som går ut på promenaden men som inte vet om de ska hålla hand eller inte. Det ena utesluter inte det andra och vice versa. Människan har till sin natur biologiska drifter av behov som inte går att undvika. Dessa har i sin tur lett till ett ökat behov efter sådant som kanske inte är nödvändigt men som i vilket fall kan vara bra att ha. Det är också ur detta som begär föds.

Av människor, för människor

Människans fantastiska anpassningsförmåga saknar motstycke bland resterande arter på planeten. Hen kan oavsett tid, plats och situation alltid ta sig från en punkt till nästa. I kombination med våra komplexa hjärnor, vilka bland annat medför att vi som enda levande varelse kan föreställa oss framtiden, har det bidragit till en härskarroll på denna underliga planet. Den har både skapat fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar.

Det är också på ovan nämnda premisser innovation baseras. Vi kan i tanken planera för någonting människorna runt omkring oss kan tänkas behöva. Innovation handlar i grunden om att omsätta teori i praktik och därefter sedan gå samma väg tillbaka.

Vi är alla olika och har därmed även en kraftigt varierad syn på vad innovation är för något. Hänsyn behöver tas till både tankar, känslor samt reflektioner. Det förknippas inte sällan med någonting revolutionerande samt nytänkande, vilket dessutom ligger i helt rätt tid. Därmed är även tajming och en gnutta tur också med på samma resa.

Då och nu

Det är ganska fascinerande att människorna och den omvärld som cirkulerar runt oss inte är så olik den som omgärdade oss för 100.000 år sedan. Våra biologiska, fysiska samt psykologiska drifter är desamma med skillnaden att de nu uppenbarar sig i en modernare tappning.

Förmågan att exempelvis jämföra elbolag är till mångt och mycket baserad på innovation. Här kan gemene man exempelvis få en bättre koll på hur marknaden samt utbudet ser ut och vilket elbolag som passar just hens ändamål. Innovation som helhet har också egentligen gått samma väg tillmötes. Även om exempelvis den ständigt närvarande digitaliseringen samt globaliseringen medfört att vi idag har allt som kan tänkas tillgängligt finns det trots allt fortfarande liknande begränsningar. Hänsyn behöver tas till ens samtid där alla digitala verktyg inte är särskilt mycket värda utan den innovativa människan.