Innovationer och samhället kalle  

Innovation – från tanke till produkt

Innovation betyder en ”lösning”, ”formel” eller ”idé”, som antingen kan vara helt och hållet ny som ingen kommit på tidigare, eller en lösning på ett problem inom många områden. Kommer man på en helt ny idé till en produkt eller tjänst, kan det ibland ha en revolutionerande effekt för användningsområden eller affärsidéer.

Patent – en etablering i samhället

När man som företag eller även privatperson kommer på en innovativ idé till en fysisk produkt eller i vissa fall en tjänst, kan man ansöka om patent. Ett patent är ett skydd för ensamrätt för utnyttjandet av en teknisk produkt som inte tidigare finns på marknaden. Det finns många storslagna uppfinningar inom många områden som idag har egna patent och kan underlätta för många områden inom samhället. Det finns många bra tips på hur man patenterar en egen idé och vad man bör tänka på. Ett viktigt krav på att en idé kan bli patenterad, är att den är industriellt ”tillämpbar” och kan komma till nytta ute på marknaden både i funktionalitet och användning. Vill man ha stöd och hjälp i processen när man ansöker patent, kan man kontakta Svenska Uppfinnareföreningen som har stor expertis inom området. Faktum är att man kan ansöka om patent både inom Sverige och internationellt och då gäller olika ansökan. Söker man internationellt, ska man gå via en internationell ansökan (PCT), nationell patentansökan direkt till utländsk myndighet eller via en europeisk patentansökan, EP-ansökan. Man kan även skydda ett varumärke hos Patent- och registreringsverket. Om man ska skapa ett varumärke, eller behöver förbättra ett redan existerande sådant, kan man använda sig av en professionell varumärkesbyrå och få digitalt stöd med många funktioner och finesser!

Sälja sin idé till en investerare

Om man har en riktigt bra idé men inte vet hur man ska ha råd att etablera den, kan man sälja sin idé till en investerare. Det finns många bra råd hur man säljer sin idé till ett företag eller kanske en etablerad affärsman som tror på konceptet. Mycket handlar om att kunna övertyga genom att ha svar på alla frågor, ha en tidsplan och välja rätt investerare. En investerare måste ha rätt kunskap och erfarenhet om den bransch man arbetar i, eller om man som privatperson har en produkt som matchar investerarens område. För att man ska få igenom en bra affär, är det viktigt med en förhandling. Då finns det bra förhandlingstips för många lägen som är viktiga att tänka på. En viktig punkt är att vara medveten om vad den andra vill ha och att man är på samma sida. Man ska även fokusera på det man vet om sin idé och lyfta fram alla fördelar. En bra marknadsföring av en idé, ger ivrigare och mer nyfikna investerare och idén kan börja generera ekonomisk tillväxt.